power to your next step canon

Pengar tillbaka på ditt nästa Canon-köp.

VILLKOR FÖR CANON CASHBACK KAMPANJ
Kampanjperiod: 22 april – 30 juni 2013

1.   PRODUKTER SOM GÄLLER FÖR KAMPANJEN, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE

1.1 Detta erbjudande gäller endast vid köp av följande produkter

Varugrupp

Artikel

Belopp

Foto, gäller hus och alla kitkonfigurationer

EOS 7D

800 SEK

 

EOS 60D

650 SEK

 

EOS 700D

500 SEK

 

EF16-35mm F2.8L II U

 1 600 SEK

 

EF24-70mm F2.8L II U

 2 500 SEK

 

EF70-200mm F2.8L IS II U

 2 500 SEK

 

EF-S 10-22mm F3.5-4.5 U

 800 SEK

 

EF-S 17-55mm F2.8 IS U

 800 SEK

Objektiv

EF 17-40mm F4.0 L U

 800 SEK

 

EF-S 18-200mm 1:3.5-5.6 IS

 550 SEK

 

EF 70-300mm 1:4.0-5.6 IS USM

 550 SEK

 

EF40mm F2.8 STM

 400 SEK

 

EF 8-15MM 4.0 L USM FISHEYE

 1 600 SEK

 

EF100mm F2.8 Macro L IS U

 800 SEK

 

EF-S60mm F2.8 Macro U

 550 SEK

 

600EX-RT

 800 SEK

 

430EX II

 400 SEK

Skrivare

PIXMA MG6350

250 SEK

 

PIXMA MG5450

200 SEK

Video

LEGRIA HFR46

250 SEK

 

LEGRIA HFR406

250 SEK

 

LEGRIA HFR48

400 SEK

 

LEGRIA HFR47

250 SEK

Nedan kallade "Kampanjprodukter", hos en svensk återförsäljare under perioden 2013/04/22 till 2013/06/30, nedan kallad "Kampanjperiod".

1.2. Alla enskilda deltagare i kampanjen måste vara bosatta i Sverige.

1.3. Genom att registrera sig på Canon.se/pengartillbaka godkänner deltagarna kampanjvillkoren.

1.4. Alla produkter måste köpas i Sverige och måste ha levererats och distribuerats av Canon Sverige. Kontrollera med din återförsäljare om så är fallet för att undvika besvikelse om begäran om pengar tillbaka avvisas på grund av att köpet inte uppfyller kraven.

1.5. Samtliga produkter skall vara nya och äkta Canon-produkter. Köpta begagnade eller renoverade produkter alternativs produkter som är förfalskade eller med intrång i immateriella rättigheter för Canon på något sätt, kommer inte att godkännas enligt den här kampanjen.

1.6. Retur av Canon-produkten till återförsäljaren, efter inlämnandet av kampanjansökan, skall leda till att deltagaren förlorar rätten till denna cash-back och eventuella medföljande fördelar. Beslut av Canon som rör varje aspekt av denna cash-back kampanj kommer att vara slutgiltigt och bindande.

2. SÅ HÄR DELTAR DU

2.1. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en eller max två av kampanjprodukterna i Sverige under kampanjperioden och lämna en ansökan i enlighet med punkt 2.3 nedan.

2.2. Köp efter 30/06/2013 kommer inte att vara berättigade till Canon Sverige CashBack.

2.3. För att begära Canon Sverige Cashback, måste deltagarna skicka in en giltig kampanjansökan genom webformuläret på www.canon.se/pengartillbaka mellan 22 april 2013 och midnatt 31 juli 2013 som innehåller:

Förnamn
Efternamn
Adress
Stad
Postnummer
E-postadress
Land
Produktnamn (t.ex. CANON EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II)
Serienummer (markerat på produkten)
Återförsäljare där produkten köptes ”Butiksnamn”
En kopia av ett giltigt kvitto från den svenska återförsäljaren som bevisar köp av produkten. (Giltigt format PDF eller JPEG)
Inköpsdatum
Kvittokopia
Godkännande av villkor
För att begäran om pengar tillbaka ska bli behandlad och vara giltig, krävs följande:

2.3.1. Fullständigt och korrekt ifyllande av webformuläret (inklusive produktens serienummer) 

2.3.2. Begäran måste innehålla en läslig kopia eller bild av originalkvitto från återförsäljaren. Om kopian inte är läsbar eller om man misstänker att mottagandet inte är i ursprungligt skick, kommer begäran att avvisas. En kopia av kvittot kan även skickas per post till angiven adress på webben men registrering på webben måste ändå göras för att ansökan ska gälla.

2.4. Köp av marknadsförda produkter är beroende av tillgänglighet så långt lagret räcker.

2.5 Kampanjprodukter kommer att säljas hos deltagande återförsäljare enligt först till kvarn-principen. Arrangören ansvarar inte för om deltagande återförsäljare misslyckas att tillhandahålla tillgängliga kampanjprodukter under kampanjperioden.

2.6. Canon kommer inte att behandla några anspråk som mottages efter fristen för inlämning av kampanjbegäran från midnatt 31 juli 2013. Canon kommer inte att beakta påståenden som är ofullständiga eller oläsliga, och tar inget ansvar för kvitton som förloras, försenas eller skadas i posten.

2.7. När Canon har godkänt ansökan, kommer cash-backutbetalningen göras i form av ett Canon-brandat Citi® Prepaid-kort, utställd på namnet angivet i ansökningsformuläret på canon.se/pengartillbaka och skickas till den adress som anges på ansökningsblanketten. Giltiga ansökningar kommer att behandlas och vi strävar efter att korten skickas ut inom 30 dagar från mottagandet av kampanjregistreringen och kvittokopia. Korten kommer att vara laddade med det belopp som kampanjen givit rätt till.

2.8. Deltagare som inte får sitt förbetalda bankkort inom 30 dagar efter registreringen bör kontakta CANON på det sätt som anges på ansökningsblanketten.

2.9 Beloppet som utfärdas är i svenska kronor.

2.10. Endast en ansökan per köpt produkt kan göras.

2.11. Svårbegripliga eller skadade kvitton accepteras inte.

2.12. Bevis på att kvittokopia är skickat är inte ett bevis för mottagande av kvittokopia.

2.13. Fordringar från företag eller privatpersoner som gör bulkköp inom ramen för näringsverksamheten kommer inte att vara berättigade att delta i denna kampanj. 

2.14. Kampanjadministrationen kring det CANON-brandade Citi® Prepaid-kortet, sköts av Canons kampanjpartner, Sales-Promotions.com, vars adress är IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland.

3. CASH BACK

Erbjudandet som anges i punkt 1 ovan.

3.1 Absolut inget alternativ finns.

3.2. Cash Back kommer att skickas till den person som anges i webformuläret från Citibank Prepaid Services, och inga alternativa arrangemang kommer att ges. Inga kontanter kommer att ges ut.

3.3. Deltagarna ansvarar för att använda presentkortet inom giltighetstiden.

3.4. Det totala värdet av varje fordran kommer att beräknas med hjälp av uppgifter som har lämnats in i ansökningsformuläret och ett Citi® Prepaid-kort, kommer att utfärdas per giltigt krav.

3.5 Det åligger deltagaren att betala eventuella avgifter med Citi® Prepaid-kort VISA-kort. Om kortet används för köp utanför Sverige tillkommer en växlingsavgift på 3%.

4. ARRANGÖREN

4,1. Arrangören är Canons Svenska AB, Telegrafgatan 4 SE-169 88 SOLNA, Sverige

5. FRISKRIVNINGSKLAUSULER

5.1. Canon ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag, oavsett hur de har orsakats, som någon deltagare i tävlingen ådrar sig under tävlingen, enligt vad som tillåts i gällande lag. Ingenting i dessa regler och villkor innebär dock ett avsägande eller begränsande av Canons ansvar vid personskada eller dödsfall till följd av grov försumlighet eller avsiktlig handling av Canon.

5.2. Canon är inte ansvarigt om det här erbjudandet inte kan fullföljas, om skälet till detta är omständigheter som innebär force majeure. Sådana omständigheter inkluderar, men begränsas inte till, svåra väderleksförhållanden, brand, översvämning, krig, jordbävning, upplopp, arbetskonflikt, terrorism, force majeure eller händelser som, utan att det är någon av parternas fel, gör genomförandet omöjligt att utföra på ett tillfredsställande sätt.

5.3. Canon förbehåller sig rätten att avbryta, ändra och/eller modifiera detta erbjudande och kan när som helst ändra villkoren utan att ådra sig något ansvar.

6. DATA

6,1. Alla uppgifter som samlats in under kampanjen kommer att sammanställas, behandlas och lagras helt i enlighet med lokala dataskyddslagar och förordningar.

6.2. Användning av uppgifter

6.2.1 Kontaktuppgifterna i kampanjansökan kommer att användas av Citi® Prepaid services i samband med utgivning av cashback i form av Citi® Prepaid-kortet.

6.2.2 Canon Svenska AB kommer att behandla dina personuppgifter endast för de ändamål som gäller för ditt deltagande i denna kampanj. Du kan också ge ditt godkännande till att Canon skickar dig marknadsföring och information om Canons produkter och tjänster. Detta eventuella godkännande ger du i ett separat och frivilligt samtycke i anmälningsformuläret för denna kampanj.

7. LAG OCH JURIDIK

7.1. Dessa villkor och alla tvister i samband med dem skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och kommer att omfattas av de svenska domstolarna.